IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie
home mail network
minister

Orele de lucru

Orele de lucru:
luni-vineri 08.00-16.00
sâmbăta zi liberă
duminica zi liberă
Telefoane de contact:
Sectia Consultativa (373 22) 295-443
Sectia intarnare (373 22) 244-332
Anticamera (373 22) 242-330
Fax (373 22) 244-150
E-Mail:
Consultant info@ms.md
PR consultant info-pr@ms.md
Web admin admin@ms.md

 

Acasă

 

 

Pe 29 noiembrie 2015 s-a stins din viață

D.H.Ș.M. Profesor Universitar

Om emerit

ION MARIN

 

Funerariile vor avea loc la

cimitirul central (Armenesc), str. A. Mateevici, 11

pe 01 decembrie 2015 la orele 12:00

 

Corpul neînsuflețit va fi depus în biserica

„Sfîntul Nicolae” bul. Ștefan cel Mare, 190

pe 30 Noiembrie 2015, orele16:00

 

Mitingul de doliu va avea loc în sala „L. Cobâleanschi” a USMF „N. Testemițanu”

pe 01 decembrie 2015 orele 10:00

 

Masa de pomenire va avea loc în ospătăria ”USMF”, str. Ștefan cel Mare, 165

pe 01 decembrie 2015 orele 14:00

 

 

Domnul profesor Ion Marin – renumit medic ortoped-traumatolog, talentat savant – doctor habilitat în ştiinţe medicale, ilustru pedagog – prin activitatea sa fructuoasă multilaterală timp de peste 55 ani, 51 din care în cadrul Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, pe bună dreptate a devenit un promotor a medicinei autohtone, patriarh al Ortopediei şi traumatologiei Moldovei. S-a născut la 25 decembrie 1931 în satul Heciul Nou judeţul Bălţi, într-o familie de agricultori. A copilărit în satul natal, apoi şi în satul Cubolta (r-nul Sîngerei) la baştină mamei sale Maria, unde s-au instalat cu traiul după ce la vîrsta de 9 ani rămîne orfan de tată. Învaţă la şcoala din Heciul Nou, pe urmă în Cubolta, apoi la renumita şcoală medie – internat N1 din Bălţi pe care o absolveşte în 1951. Până la Domnia sa această şcoală o absolvisc şi alte personalităţi notorie a vieţii sociale şi medicale din ţară – N.Testemiţanu, A. Nacu, D. Gherman, C. Ţăbârnă, A. Secrieru şi mulţi alţii. 6 Pe parcursul anilor 1951-1957 Ion Marin studiază cu mare sârguinţă medicina la facultatea medicină generală la Institutul de medicină Chişinău pe care îl absolveşte cu menţiune. Încă în aceşti ani tânărul Ion Marin se evidenţia prin activitatea sa ca lider în viaţa studenţească la facultate şi instituţie. Activitatea medicală practică, conform repartizării, o începe la Spitalul din satul Danul raionul Glodeni în anul 1957 în funcție de medic şef şi chirurg. Atenţia cu care-l asculta pe fiecare din pacient, cunoştinţele zi de zi timp de 3 ani (până în 1960) puse în paza sănătăţii ţăranilor şi intelectualităţii i-au creat o enormă autoritate la populaţie, fapt manifestat şi acum peste 50 ani prin adresările acestor săteni la renumitul lor doctor. Practica acumulată în aceşti ani, inclusiv şi cea chirurgicală, adesea este adusă studenţilor ca exemplu de acţiuni în diverse patologii chirurgicale şi traumatologice. Începând cu anul 1960 şi până în prezent activitatea D-lui prof. Ion Marin este legată de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu". Pe parcursul a 2 ani (1960-1962) este aspirant (actualemente – doctorand) la catedra chirurgie generală, apoi, odată cu fondarea de către marele Om al neamului Nicolae Testemiţanu (pe atunci Rectorul Universităţii) a Catedrei Ortopedie şi Traumatologie în 1962 Dl. Marin î-şi leagă viaţa de această nobilă specialitate. La această catedră activează din prima zi de fondare (1.09.1962) şi până la momentul actual timp de 49 ani. La început timp de 4 ani (1963 – 1967) activează ca asistent, apoi conferenţiar (1967 – 1986), profesor universitar (1986 – 1991), şef al acestei catedre timp de 7 ani (1991 – 1998), profesor, iar în ultimii 7 ani – profesor consultant. În anii doctoranturii şi-a determinat calea sa în Ortopedie şi traumatologie –profilaxiei şi tratamentului traumatismelor la copii – o problemă în permanentă actualitate. Teza de doctor în medicină pe tema „Traumatismele la copii în mun. Chişinău – profilaxia şi organizarea asistenţei traumatologice" cu brio o susţine în Alma Mater în 1965. Efectuează o permanentă şi fructuoasă activitate didactică şi medicală concomitent cu studiul ştiinţific asupra multor probleme actuale, dar o prioritate deosebită acordă proceselor pseudotumorale şi tumorilor benigne ale aparatului locomotor. Materialul clinic minuţios acumulat timp de 19 ani a servit bază tezei de doctor habilitat pe tema „Tratamentul chirurgical în reabilitarea bolnavilor cu tumori benigne şi procese pseudotumorale ale oaselor” pe care o susţine în 1984 în prestigiosul Institut Central Traumatologie şi Ortopedie (ЦИТО) „N. Priorov” din or. Moscova. Domnia Sa devine şi rămîne a fi un specialist unical în patologiile tumorale ale aparatului locomotor, dispune de o experienţă unicală de diagnosticare şi tratament a acestor patologii. Studiile ştiinţifice a profesorului Ion Marin, multele din ele fiind de pionerat, sunt consacrate aloplastiei osoase a defectelor mari osteoarticulare a aparatului locomotor. Numai Domnia Sa menţine bogata experienţă de aloplastie osoasă a segmentelor articulare a membrelor. Prin măiestria sa, prin bogata experienţă, prin profunda cunoaştere a patologiilor tumorale a locomotorului prof. I. Marin a salvat viaţa, a salvat (şi salvează la moment) de invaliditate mii de cetăţeni ai Ţării cărora nu s-au efectuat amputaţii (unora şi neindicate), care şi până acum îi aduc profundul respect şi recunoştinţa sa. Unicabilitatea sa Dl. I. Marin o manifestă şi la momentul actual fiind unicul chirurg din ţară care dispune de marea experienţă în tratamentul chirurgical al bolnavilor cu coaste cervicale, procesele patologice (preponderent pseudotumorale) al I coaste. Originală sa dovedit a fi şi metoda propusă şi aplicată de dl. Prof. Marin de fixare a protezei de şold cu alogrete. Dl prof. Marin este autor la peste 300 de publicaţii ştiinţifice, inclusiv o monografie, 8 broşiri, autor şi coautor la 3 manuale, deţine 5 brevete de invenţie şi 92 certificate de inovaţii în ortopedie şi traumatologie. 49 din publicaţiile sale originale sunt editate în reviste prestigioase din ţară şi peste hotarele ei. Pe larg a activat Dl. I. Marin în fondarea şi dirijarea serviciului Ortoped-traumatologic fiind specialist principal al Ministerului sănătăţii în anii 1965 – 1969, decan al facultăţii Medicină Generală în anii 1986 – 1991, ca membru al Senatului, Consiliilor Ştiinţifice a Universităţii, facultăţii, al consiliilor de atestare în Ortopedie-traumatologie, chirurgie, Consiliului de conducere al Asociaţiei Ortopezilor traumatologi (din 1961). 7 În 2006 este numit şi cu mare succes activează în funcţie de Preşedinte al Consiliului Ştiinţific specializat de susţinere a tezelor DM 50.14.00.22. Activitatea multidirecţională a prof. Ion Marin pe parcursul anilor este apreciată prin decorarea cu Ordinul „Gloria Muncii”, medalia „Veteran al Muncii”, insigna „Eminent al Ocrotirii Sănătăţii”, i se acorda Titlul onorific Om Emerit, insigna de Inventator Emerit, decorat cu medalii comemorative „Nicolae Testemiţanu” şi „Toma Ionescu” (România). Jubileul său de 80 ani profesorul I. Marin îl întâlneşte în plina activitate la catedră, la fondarea cărei a participat acum 49 ani, realizându-şi planurile sale de elaborare şi implementare a noilor procedee, metode de diagnostic şi tratament a patologiilor osteoarticulare.

Colegii de lucru, discipolii, Asociaţia Ortopezilor-traumatologi din Moldova, generaţiile de foşti studenţi-actualmente medici în Ţară şi peste hotarele îi aduc condoleanțe familiei în legătură cu trecerea în eternitate a profesorului Ion Marin

 

 

 

 

Profesorul Filip Gornea s-a stins din viaţă, la vârsta de 74 de ani

 

Profesorul universitar Filip Gornea, doctor habilitat în ştiinţe medicale, om emerit (2005), laureat al premiului de stat în domeniul medicinii anul 2013, şeful clinicii nr.1 a Catedrei Ortopedie şi Traumatologie USMF „Nicolae Testemiţanu”, s-a stins din viaţă la data de 01.11.2015, la vârsta de 74 de ani.

Filip Gornea s-a născut la 17 noiembrie 1941 în satul Bulboci, judeţul Soroca, într-o familie de agricultori. După absolvirea şcolii medii (1958) a studiat la Colegiul de medicină din Soroca. În 1963 a fost admis la Institutul de Medicină din Chişinău (astăzi USMF), pe care l-a absolvit cu brio. După rezidenţiat (1972) şi-a continuat studiile la doctorantură la Institutul Central de Traumatologie şi Ortopedie „N. N. Priorov” din Moscova , unde, în 1975, şi-a susţinut teza de doctor în medicină. Mult mai târziu, în 1992, la aceeaşi instituţie şi-a susţinut şi teza de doctor habilitat.

În perioada anilor 1998-2011 fost şeful Catedrei de ortopedie şi traumatologie a USMF şi, în spiritul tradiţiilor create de Nicolae Testemiţanu, a contribuit plenar la formarea cadrelor naţionale de medici. A publicat peste 290 de lucrări ştiinţifice, manualul „Ortopedie şi traumatologie”, trei monografii. Este autorul mai multor elaborări metodice şi a zeci de invenţii şi inovaţii. În 2005 i s-a acordat titlul „Om emerit al R. Moldova”.

Cu profunda durere în suflet, membrii catedrei de Ortopedie şi traumatolgie, angajaţii Spitalului clinic de ortopedie şi traumatologie, precum şi Asociaţia ortopezilor traumatologi din Republica Moldova aduc sincere condoleanţe familiei şi rudelor.

 

 

Parcul IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie a fost amenajat cu suportul financiar din partea Fondului Ecologic National. 

 

IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE ȘI ORTOPEDIE

a împlinit 50 de ani de ativitate.În legătură cu acest eveniment  a fost tipărită o carte pe care

o puteți citi accesînd aici:  Cartea IMSP SCTO - 50 ani de activitate

Knee Replacement Surgery PreOp® Patient Education

Sunt în lista de aşteptare". Câte transplanturi de ficat planifică să efectueze medicii moldoveni în 2015

 

Zeci de milioane de lei vor fi investite în domeniul transplantului de organe şi ţesuturi

Centrul Republican de Leziuni Termice

Secția de leziuni termice.